ทำความเข้าใจกับ AR


ทำความเข้าใจกับ AR gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ ทำความรู้จักAR

AR หรือ Augmented Reality คือเทคโนโลยีที่คอมพิวเตอร์สามารถผสมผสานภาพเสมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงเข้าด้วยกัน การปรับปรุงสิ่งที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงโดยการสร้างข้อมูลใหม่ขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดรูปแบบการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของมนุษย์ในหลายรูปแบบคือ การเห็นภาพ, การได้ยิน, การสัมผัส เป็นต้น

ทำความเข้าใจกับ AR gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ ทำความรู้จักAR
ทำความเข้าใจกับ AR

ขอบคุณภาพประกอบจาก MULTI CHANNEL MERCHANT

– AR สามารถผสมผสานภาพเสมือนในสภาพแวดล้อมจริง

AR เป็นระบบที่ตอบสนองคุณสมบัติพื้นฐานสามประการ คือ การผสมผสานระหว่างโลกความจริง (Real World) และโลกเสมือน (Virtual World), การโต้ตอบแบบเรียลไทม์ (Real Time Interactive) และการบันทึกทะเบียนวัตถุเสมือนและของจริงแบบ 3 มิติ (3D Registration) นอกจากนี้ AR ยังสามารถสร้างข้อมูลเชิงสัมผัสที่ซ้อนทับกันได้ เช่น การเติมแต่งสภาพแวดล้อมหรือการปิดบังสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่ไม่ต้องการให้ปรากฎ

คุณค่าหลักของ AR คือลักษณะที่ส่วนประกอบของโลกดิจิทัลที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์ผสมผสานเข้ากับการรับรู้ของมนุษย์ในโลกแห่งความเป็นจริง เกิดการผสมผสานซึ่งมนุษย์มองว่าเป็นส่วนที่เป็นธรรมชาติในสภาพของสิ่งแวดล้อมนั้นจริงๆ

ทำความเข้าใจกับ AR gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ ทำความรู้จักAR
ทำความเข้าใจกับ AR

ขอบคุณภาพประกอบจาก REAL TIME CAR MAGAZINE

– AR ถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ

คุณสมบัติของ AR ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในธุรกิจบันเทิงและเกม ต่อจากนั้นแอปพลิเคชันของ ARได้ถูกพัฒนาให้ครอบคลุมสาขาอื่นๆ เช่นการศึกษา, การแพทย์, การผลิต, การโฆษณาและความบันเทิงด้านต่างๆ

เทคโนโลยี AR ชั้นสูงยังถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ตามธรรมชาติและนำเสนอประสบการณ์ที่เสริมสร้างการรับรู้ที่ต้องการนำเสนอเข้าไป เช่นการเพิ่มการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ การรวม AR เข้ากับกล้องสมาร์ทโฟนและการจดจำวัตถุต่างๆ

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริงของผู้ใช้งานจะสามารถทำงานในแบบที่มีการโต้ตอบและจัดการแบบดิจิทัลกับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบของมันถูกซ้อนทับบนโลกแห่งความเป็นจริง ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเสมือนหรือของจริงก็ได้ เช่น การเห็นข้อมูลที่รับรู้หรือวัดได้จริง เช่น คลื่นวิทยุแม่เหล็กไฟฟ้าที่ซ้อนทับอยู่ในแนวเดียวกันกับที่ที่พวกมันอยู่ในอากาศจริงๆ

ทำความเข้าใจกับ AR gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ ทำความรู้จักAR
ทำความเข้าใจกับ AR

ขอบคุณภาพประกอบจาก SECURITY INFOWATCH

AR ยังมีคุณสมบัติในการรวบรวมและแบ่งปันความรู้ โดยใช้เทคนิคการผสานความจริงกับกราฟฟิกในแบบเรียลไทม์ในลักษณะที่ต้องการสื่อความหมายร่วมกับสิ่งแวดล้อมจริง บางครั้งข้อมูลการรับรู้ที่สมจริงจะรวมกับข้อมูลผสาน เช่นการรายงานคะแนนสดในการเลือกตั้งหรือการแข่งขันกีฬา

ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน AR ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดิจิทัลในสภาพแวดล้อมจริง ทำให้ธุรกิจต่างๆสามารถใช้อุปกรณ์ AR เพื่อแสดงการทำงานผลิตภัณฑ์ของตนในโลกแห่งความเป็นจริงได้

ในทำนองเดียวกันผู้ผลิตและจำหน่ายยังสามารถใช้ AR ใช้เพื่อแสดงการทำงานของผลิตภัณฑ์ของตนในสภาพแวดล้อมจริงของลูกค้า ยกตัวอย่างบริษัทที่ใช้ AR เพื่อแสดงให้ลูกค้าดูตัวอย่างการทำงานของผลิตภัณฑ์ของพวกเขาที่บ้านหรือสำนักงานของผู้ใช้ในโมเดลแบบ 3 มิติ

#gadgetมาใหม่ #อัพเดทโลกไซเบอร์ #ทำความรู้จักAR

Leave a Reply

Your email address will not be published.