รวม 4 เทคโนโลยีในอนาคต


รวม 4 เทคโนโลยีในอนาคต gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ แอพติดตาม เทคโนโลยีในอนาคต

รวม 4 เทคโนโลยีในอนาคต gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ แอพติดตาม เทคโนโลยีในอนาคต
รวม 4 เทคโนโลยีในอนาคต

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกเราได้ถูกศึกษาค้นคว้าและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เราจะสังเกตได้ว่ามีสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงทำให้การใช้ชีวิตเราสะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยมีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาโดยมนุษยชาติ

ในบทความนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปรู้จัก 5 เทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดในอนาคตอีก 20 ปี 10 ปี หรืออาจจะเร็ว ๆ นี้ และมีที่เกิดขึ้นไปแล้วมีเทคโนโลยีใดบ้างไปอ่านกัน

1. เทคโนโลยีของหุ่นยนต์ (Robot dexterity)

มาเริ่มกันที่เทคโนโลยีแรกที่เพื่อน ๆ คงได้เห็นตามหน้าสิ่งต่างๆแล้วว่าหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในการทำงานแทนมนุษย์ใน อุตสาหกรรมต่างๆที่หลากหลาย และในอุตสาหกรรมในโรงงานการผลิต ซึ่งหุ่นยนต์สามารถทำงานที่ซ้ำ ๆ ได้อย่างแม่นยำและมีความรวดเร็ว ในอนาคตนักพัฒนาจะเพิ่มความสามารถในการลองผิดลองถูกให้กับหุ่นยนต์ เช่นการล้างจาน การดูแลผู้ป่วย เป็นต้น ซึ่งเป็นระบบที่มีความซับซ้อนของหุ่นยนต์

2. พลังงานนิวเคลียร์แบบใหม่ (New-wave nuclear power)

ถ้าพูดถึงพลังงานในตอนนี้พลังงานนิวเคลียร์ได้มีการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์แบบฟิซชั่นโดยเป็นแหล่งพลังงานที่ถูกมีความปลอดภัย ซึ่งในตอนนี้ได้ถูกพัฒนามาถึงรุ่นที่ 4 และคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะได้ใช้กันในปี 2020 แต่ด้วยปัญหาเรื่องโรคระบาดที่เกิดขึ้นทำให้แผนการพัฒนาและวิจัยล่าช้าลง

แต่สิ่งที่มนุษยชาติรอคอยนั้นก็คือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แบบฟิวชั่น ซึ่งมีความปลอดภัยกว่า และเกิดของเสียน้อยกว่า คาดการณ์ได้ใช้ในปี 2030 ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิวชั่น คงเป็นเครื่องที่ตอบสนองความต้องการเรื่องพลังงานสำหรับมนุษยชาติในอนาคต

3. การคาดการณ์การคลอดก่อนกำหนด (Predicting preemies)

เทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดโอกาสในการสูญเสียซึ่งการคลอดก่อนกำหนดเป็นเรื่องที่อันตรายและเป็นสาเหตุหลักทำให้เด็กเสียชีวิตได้ หรืออาจทำให้มีปัญหากับสุขภาพและร่างกายของเด็กได้ แล้วกระบวนการวิเคราะห์คาดการณ์การคลอดก่อนกำหนดเป็นเรื่องที่วุ่นวายปละมีราคาที่สูงมาก ๆ แต่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนาวิธีการใหม่ด้วยการตรวจ DNAและRNA  เป็นวิธีที่ง่ายและราคาถูกลงด้วย

4. วัคซีนมะเร็งที่ไม่ทำลายเซลล์ที่ดี (Custom cancer vaccines)

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าการทำคีโม จะเข้าไปทำลายเซลล์ส่วนที่ดีด้วยซึ่งทำให้เกิดผลกระทบข้างเคียง ซึ่งความก้าวหน้าทางการแพทย์และวงการไบโอเทค ได้มีโครงการ Human Genome Project ซึ่งเป็นการทำแผนที่จีโนมของมนุษย์โดยนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจะจัดลำดับ เซลล์ที่เป็นเนื้อร้ายของมะเร็งได้

ซึ่งเซลล์เนื้อร้ายแต่ละคนจะมีความแตกต่างการไป และในปี 2017 ได้มีการทดลองใช้วัชซีนที่ใช้ทำลายเซลล์ที่เป็นเนื้อร้ายและผลทดลองที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งหากกระบวนการนี้ถูกนำมาใช้จริงก็จะทำให้เราไม่ต้องทำลายเซล,ดีระหว่างการรักษา แต่ข้อจำกัดของการทดลองนี้เราต้องเก็บตัวอย่างเนื้อร้ายของแต่ละส่วนและแต่ละคนเพื่อทำการทดลอง ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายและมีราคาที่สูงอยู่มาก

เทคโนโลยีที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ได้เกิดขึ้นและได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจะเข้ามาช่วยให้การใช้ชีวิตของเราสะดวกสบายยิ่งขึ้นแล้วยังทำให้สุขภาพร่างกายของเราดีขึ้นซึ่งจากเทคโนโลยี

ที่มารูปภาพ:https://missiontothemoon.co/10-technolog  

#gadgetมาใหม่ #อัพเดทโลกไซเบอร์ #แอพติดตาม #เทคโนโลยีในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published.