Day: March 20, 2020

ขอให้โชคดีบอกลา Larry Tesler ผู้คิดค้น Cut-Copy-Past สุดยอดของปุ่มในการทำงาน gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์

ขอให้โชคดีบอกลา Larry Tesler ผู้คิดค้น Cut-Copy-Past สุดยอดของปุ่มในการทำงานขอให้โชคดีบอกลา Larry Tesler ผู้คิดค้น Cut-Copy-Past สุดยอดของปุ่มในการทำงาน

เราโตมากับคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนามาแล้ว จนเจอกับ Ctrl+C = Copy จนชินกันใช่ไหมครับ ? แน่นอนว่าเราไม่รู้ว่าใครสร้างเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมาแต่สิ่งนี้เปรียบเสมือนบ่อน้ำที่แห้งเหือดกลางทะเลทราย เปรียบเสมือนไฟยามที่มืดมิด  เรียกว่าไม่รู้สรรหาคำไรมาเปรียบเทียบกับผู้คิดค้นเจ้าสิ่งนี้ดีเพราะสิ่งนี้เป็นเสมือนสิ่งที่ช่วยให้เรารอดพ้นจากการทำงานมากมาย หลาย ครั้งเช่น งานกลุ่ม ที่เราต้องใช้บ่อยมาก การทำวิทยานิพนธ์ หรือกระทั่งการทำงานในชีวิตเจ้านี้ละครับคือสิ่งที่โลกเราต้องการ  ซึ่งผู้คิดค้นชุดคำสั่ง Copy-Cut-Past นั้นคือ Larry ...