Day: March 13, 2022

“Poco X4 Pro 5G” จอสวย เฟรมเรทสูง กล้องชัด จบในราคาไม่ถึงหมื่น gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ รีวิวโทรศัพท์ PocoX4Pro5G

“Poco X4 Pro 5G” จอสวย เฟรมเรทสูง กล้องชัด จบในราคาไม่ถึงหมื่น“Poco X4 Pro 5G” จอสวย เฟรมเรทสูง กล้องชัด จบในราคาไม่ถึงหมื่น

          “Poco X4 Pro 5G” จอสวย เฟรมเรทสูง กล้องชัด จบในราคาไม่ถึงหมื่น เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2565 เป็นวันเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากโปโกซึ่งแต่ละรุ่นมีดีเอ็นเอชัดเจนอย่างการจัดวางแผงกล้องบนฝาหลังที่มักเด่นกว่ากระแสตลาดในเวลานั้นๆ สะท้อนถึงความเท่และไม่เหมือนใครของผู้ใช้งานอย่างดี – ข้อมูลเบื้องต้น           สมาร์ทโฟน Poco ...