Day: May 27, 2022

การคว่ำบาตรรัสเซียส่งผลต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ การคว่ำบาตรรัสเซีย

การคว่ำบาตรรัสเซียส่งผลต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์การคว่ำบาตรรัสเซียส่งผลต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์

               ตามรายงาน CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) มีการให้คำปรึกษาร่วมกันระหว่างสหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, แคนาดา และสหราชอาณาจักรในการออกคำเตือนไปยังทุกองค์กร ในขณะที่ Intel แจ้งว่ารัสเซียกำลังหาวิธีการโจมตีทางไซเบอร์ต่อทางตะวันตกเพื่อตอบโต้การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจในประเทศ ขอบคุณภาพประกอบจาก CYBER SECURITY JOBS                ...