Tag: ทำความรู้จักAR

ทำความเข้าใจกับ AR gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ ทำความรู้จักAR

ทำความเข้าใจกับ ARทำความเข้าใจกับ AR

AR หรือ Augmented Reality คือเทคโนโลยีที่คอมพิวเตอร์สามารถผสมผสานภาพเสมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงเข้าด้วยกัน การปรับปรุงสิ่งที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงโดยการสร้างข้อมูลใหม่ขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดรูปแบบการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของมนุษย์ในหลายรูปแบบคือ การเห็นภาพ, การได้ยิน, การสัมผัส เป็นต้น ขอบคุณภาพประกอบจาก MULTI CHANNEL MERCHANT – AR สามารถผสมผสานภาพเสมือนในสภาพแวดล้อมจริง AR เป็นระบบที่ตอบสนองคุณสมบัติพื้นฐานสามประการ ...