Tag: ปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์ช่วยขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึกทางการแพทย์ได้อย่างไร gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ ปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์ช่วยขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึกทางการแพทย์ได้อย่างไรปัญญาประดิษฐ์ช่วยขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึกทางการแพทย์ได้อย่างไร

               ปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจทางคลินิกเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย แต่อัลกอริทึมเหล่านี้ยังสามารถช่วยให้ผู้นำขององค์กรตัดสินใจทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ได้ดีขึ้นด้วย                ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพได้สร้างกรณีที่ชัดเจนสำหรับการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย Jason Jones หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ Health Catalyst กล่าวว่าอัลกอริทึมเหล่านี้ ยังสามารถช่วยให้ผู้นำองค์กรตัดสินใจทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ได้ดีขึ้น – ปัญญาประดิษฐ์ช่วยผู้นำองค์กรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ดีขึ้น                นอกจากนั้น Jones ยังให้ความเห็นว่า เราไม่ได้ตั้งความหวังหรือความปรารถนาที่จะให้ปัญญาประดิษฐ์มาแทนที่มนุษย์ ...