Tag: เทคโนโลยีพัฒนาจิตใจ

เทคโนโลยีช่วยพัฒนาจิตใจคนเท่ากับความสะดวกสบายได้หรือไม่? gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ เทคโนโลยีพัฒนาจิตใจ

เทคโนโลยีช่วยพัฒนาจิตใจคนเท่ากับความสะดวกสบายได้หรือไม่?เทคโนโลยีช่วยพัฒนาจิตใจคนเท่ากับความสะดวกสบายได้หรือไม่?

            เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามาครอบครองโลกแล้ว การใช้ชีวิตต่าง ๆ ของมนุษย์เราก็ดูจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในการเดินทาง ธุรกิจที่ทำแบบออนไลน์ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้าน ความบันเทิงต่าง ๆ ที่ใกล้ชิด รวมถึงการรับข่าวสารต่าง ๆ จนถึงขนาดว่าแม้จะไม่ได้ออกจากบ้านก็ยังรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ได้ แต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีเหล่านี้ มันสามารถพัฒนาจิตใจของมนุษย์เราให้สูงและเท่าทันตามได้จริงน่ะหรือ? – ความสะดวกสบายของเทคโนโลยีที่เข้ามา             เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามาสู่ทุกประเทศและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายความเจริญทั่วทุกแถบพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในชนบทต่าง ๆ ...