Tag: CPUGPUAPU

ไขข้อสงสัย!! อะไรคือ CPU ,GPU และ APU gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ CPU,GPU,APUคืออะไร

ไขข้อสงสัย!! อะไรคือ CPU ,GPU และ APUไขข้อสงสัย!! อะไรคือ CPU ,GPU และ APU

ภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆมากมาย ซึ่งแต่ละชิ้นส่วนก็มีหน้าที่เฉพาะของมัน ที่ต้องทำงานให้เข้ากับชิ้นส่วนประกอบตัวอื่น ๆ เพื่อให้คอมพิวเตอร์เครื่อง ๆ นั้น ๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าหากขาดชิ้นส่วนใดไปชิ้นส่วนหนึ่งก็จะทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และวันนี้เราก็หยิบเอาความรู้ดี ๆ ทางด้านไอทีและคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจไม่น้อยมาแนะนำกันนั่นก็คือ CPU ,GPU และ APU คืออะไร ใครอยากรู้ก็ตามไปดูกันเลย – ...