Tag: NLP

ทำความเข้าใจกับ NLP gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ NLP

ทำความเข้าใจกับ NLPทำความเข้าใจกับ NLP

               การประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรือ NLP ที่เรียกคำเต็มว่า Natural Language Processing เป็นสาขาย่อยของวิชาภาษาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์และภาษามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลภาษาธรรมชาติจำนวนมาก ขอบคุณภาพประกอบจาก Think Palm                เป้าหมายคือคอมพิวเตอร์ที่สามารถ “เข้าใจ” เนื้อหาในเอกสาร ...