Day: February 21, 2020

รวมนวัตกรรมของรถในปี 2019 gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์

รวมนวัตกรรมของรถในปี 2019รวมนวัตกรรมของรถในปี 2019

แน่นอนว่าเราเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป้นในด้านสุขภาพ พลังงาน ความสะดวกสบาย ของใช้ประจำวันหรือ แม้กระทั่งการขนส่ง และในวันนี้เราได้รวบรวมนวัตกรรมของปี 2019 ที่ผ่านมามีเทคโนโลยีของยานยนต์อะไรใหม่ ๆ บ้างในปี 2019 ที่ผ่านมา 1.รถมีขา ในชื่อ “Elevate” จากบริษัทยานยนต์เกาหลี ฮุนได เราคงจะเคยเห็นรถที่มีขา ที่ใช้ในพื้นที่ต่าง ...