Day: October 11, 2020

เปิดจอง!! สมาร์ทโฟนจากโซนี่ไทยแลนด์ Xperia 1 II gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ Xperia1II

เปิดจอง!! สมาร์ทโฟนจากโซนี่ไทยแลนด์ Xperia 1 IIเปิดจอง!! สมาร์ทโฟนจากโซนี่ไทยแลนด์ Xperia 1 II

กล้องถ่ายภาพเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ไอทีที่หลายคนให้ความสนใจ แต่ในปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพที่มีความสมบูรณ์แบบและมีความสามารถสูงมาใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนทำให้เราสามารถที่จะใช้งานสมาร์ทโฟนทางด้านการติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงการใช้งานเกี่ยวกับกล้องที่จะช่วยทำให้คุณสามารถจัดการ สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นและวันนี้เราได้นำเอาอีกหนึ่งข้อมูลของสมาร์ทโฟนที่ชื่อว่า Xperia 1 II ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของบริษัท Sony ที่มีการรองรับ 5g มาฝากกันบอกเลยว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มีความพิเศษที่ไม่ธรรมดาและจะทำให้ คุณก้าวถึงอีกขั้นนึงของสมาร์ทโฟนที่ทันสมัยที่สุด – รายละเอียดของ Xperia 1 II ...