Day: June 12, 2022

เปิดตัวเลนส์ใหม่! Samyang AF 35mm F1.4 FE II จากประเทศเกาหลี gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ SamyangAF35mm

เปิดตัวเลนส์ใหม่! Samyang AF 35mm F1.4 FE II จากประเทศเกาหลีเปิดตัวเลนส์ใหม่! Samyang AF 35mm F1.4 FE II จากประเทศเกาหลี

          Samyang ได้ประกาศเปิดตัวเลนส์ใหม่ในช่วงระยะอเนกประสงค์รูรับแสงกว้างในชื่อ Samyang AF 35mm F1.4 FE II เลนส์ฟิกซ์ติดกล้องถ่ายภาพได้ทุกแนว ละลายหลังสวย ภาพคม รูรับแสงกว้าง ซึ่งเป็นเลนส์ในระยะที่ใช้งานได้ทุกแนว และสำหรับ Samyang AF 35mm F1.4 FE ...