Filesatoz ข่าวไอที gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ GADGETS AI คืออะไร ทำไมยักษ์ใหญ่อย่าง Google ถึงให้ความสำคัญ ?

AI คืออะไร ทำไมยักษ์ใหญ่อย่าง Google ถึงให้ความสำคัญ ?


AI คืออะไร ทำไมยักษ์ใหญ่อย่าง Google ถึงให้ความสำคัญ ? gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ AI คืออะไร

AI คืออะไร ทำไมยักษ์ใหญ่อย่าง Google ถึงให้ความสำคัญ ? gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ AI คืออะไร
AI คืออะไร ทำไมยักษ์ใหญ่อย่าง Google ถึงให้ความสำคัญ ?

        AI (อ่านว่า เอไอ) ย่อมาจาก Artificial Intelligence คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความฉลาด สามารถที่จะเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ และจัดการงานต่าง ๆ ได้อย่างมนุษย์ หรือที่เรียกกันว่า ปัญญาประดิษฐ์ นั่นเอง 

        ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI โดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกสร้างขึ้น ให้มีระบบในสองมิติ มิติแรกคือ ระบบที่มีความคิดเหมือนมนุษย์ และกระทำเหมือนมนุษย์ เช่น การเรียนรู้ การจดจำ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาหรือการทำงานทุกอย่างแทนมนุษย์ และมิติที่สองคือ ระบบที่คิดอย่างมีเหตุผล และกระทำอย่างมีเหตุผล โดยไม่ต้องเหมือนมนุษย์ ซึ่งในความหมายก็คือ การคิดอย่างถูกต้องในเชิงตรรกะที่ไม่ผิดพลาด  อย่างเช่นการคำนวณตัวเลข สถิติ เส้นทางได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

        เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยี AI (AI technology) เราจะได้ยินอีก 3 ระบบที่สำคัญ อันได้แก่ระบบ Machine Learning , Deep Learning และ Neural Networks ซึ่งระบบทั้ง 3 ส่วนนี้ เป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบ ให้มีระบบการทำงานเหมือนกับการทำงานของสมองมนุษย์ คือสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ในเชิงลึก การคิดและกระทำต่าง ๆด้วยตนเอง จึงจะนับว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สมบูรณ์ 

AI คืออะไร ทำไมยักษ์ใหญ่อย่าง Google ถึงให้ความสำคัญ ? gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ AI คืออะไร
AI คืออะไร ทำไมยักษ์ใหญ่อย่าง Google ถึงให้ความสำคัญ ?

การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning: ML)

คือความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยอัลกอริทึมที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ใช้สอน เหมือนกับการสอนเด็กให้จำว่านี่คือพ่อแม่ เป็นต้น Machine Learning นำเข้าชุดข้อมูลสร้างโมเดลชุดข้อมูล และใช้โมเดลนั้นในการทำนายข้อมูลชุดใหม่

        นอกจากนี้ระบบ Machine Learning หรือ ML  ยังสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีการสอนเลยก็ได้

การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning: DL)

เป็นส่วนหนึ่งที่ถือเป็นซับเซ็ตของ ML คือ ซอฟแวร์ที่่เลียนแบบการทำงานของระบบโครงข่ายประสาทในสมองมนุษย์ มีที่มาจากการที่ใช้ layer ของ neural network หลายอัน ๆมาต่อกัน (Deep Learning is Large Neural Networks) เปรียบได้ว่า layer ที่่มีจำนวนมาก จะทำให้มีโครงสร้างที่ลึก(deep) ยิ่งขึ้น ส่งผลให้การประมวลผลมีความหลากหลายและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks หรือ Intel) 

มีหน้าที่หลักที่สำคัญก็คือการคิด เช่นเดียวกับความคิดของมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของระบบ AI เลยก็ว่าได้

AI คืออะไร ทำไมยักษ์ใหญ่อย่าง Google ถึงให้ความสำคัญ ? gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ AI คืออะไร
AI คืออะไร ทำไมยักษ์ใหญ่อย่าง Google ถึงให้ความสำคัญ ?

การให้ความสำคัญกับ AI ของผู้นำธุรกิจระดับโลกอย่าง Google

        Google ถือเป็นเจ้าแรก ๆ ที่มีการนำ AI มาใช้งานในเชิงธุรกิจ และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การนำมาใช้ในระบบ search engine ที่มี AI Google เรียนรู้ในการค้นหาจดจำ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี รวมไปจนถึงโปรแกรมวิดีโอออนไลน์ก็มี Youtube AI ซึ่งสามารถประมวลผลทั้งในรูปแบบภาพ เสียง และวิดีโอได้อย่างชาญฉลาด

        ยิ่งไปกว่านั้น Google ก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ AI ช่วยในการทำงานหลายอย่าง ซึ่งอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด อย่างเช่น Google photo มี AI tech ที่จะช่วยให้ค้นหารูปภาพในอัลบั้มด้วยข้อความ เช่นคำว่า พระอาทิตย์ตก อาหารมื้อค่ำ เป็นต้น แล้วยังมี Google Translate เป็นทำให้แปลจากรูปภาพได้ เพียงแค่ส่องดู รวมถึง Google Lens ที่สามารถส่อง แล้วระบุได้ว่าสิ่งนี้คืออะไร

รวมไปจนถึง Google Assistant ผู้ช่วยที่สามารถสั่งงานต่างๆ โดยใช้เพียงแค่เสียงของเรา เช่น ค้นหาด้วยคำพูด ดูหนัง ฟังเพลง ตั้งนาฬิกาปลุก สั่งอุปกรณ์ต่างๆในทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องสัมผัส

AI คืออะไร ทำไมยักษ์ใหญ่อย่าง Google ถึงให้ความสำคัญ ? gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ AI คืออะไร
AI คืออะไร ทำไมยักษ์ใหญ่อย่าง Google ถึงให้ความสำคัญ ?

        นอกจากนั้น Google ก็ได้ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก ในการใช้เทคโนโลยี AI โดยแจกให้ทุกคนสามารถเข้าถึง Open Source มีการสร้าง Cloud API บน Google Cloud เมื่อมีการทำ Model หรือ Machine Learning ต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง ซึ่งก็มีทั้งผู้ที่ศึกษา AI รวมถึงผู้ที่ทำธุรกิจก็ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย

        จะเห็นได้ว่า แม้แต่ผู้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลกอย่าง Google ถึงแม้จะประสบผลสำเร็จต่อการใช้งาน AI มามากแล้วก็ตาม แต่ก็ยังเล็งเห็นถึงความก้าวหน้าในอนาคตของ AI และให้ความสำคัญต่อการพัฒนา AI อย่างไม่หยุดนิ่งด้วยเช่นกัน

#gadgetมาใหม่ #อัพเดทโลกไซเบอร์ #AI คืออะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published.